Budapesti Rendház, Kármelhegyi Boldogasszony Templom

Elérhetőség:

Kármelita Rendház 
1134. Budapest, Huba u. 12 
Tel: (a rendház átépítése miatt jelenleg csak e-mailben vagyunk elérhetők)
e-mail: budapest@karmelitarend.hu

Kapcsolódó képek a fotóalbumban>>>

1895-ben Soós István győri házfőnök atya vezetésével missziót tartottak a kármeliták a budapesti Terézvárosban. Meggyőződve a munkásnép szomorú erkölcsi állapotáról P. Soós elhatározta, bár egy fillérje sem volt, hogy az Angyalföldön rendházat és kápolnát hoz létre. István atya szívében az apostolok tüze égett. 1895 Jézus Szentséges Szíve ünnepén a telek a Rend tulajdona lett (Huba u.). Puscher István fővárosi építész tervezte és kivitelezte a rendházat és a kápolnát. Az ünnepélyes bevonulást és felszentelést 1896. július 19-én tartották meg. A kápolna már kezdetben igen kicsinek bizonyult, azért Soós atya elhatározta, hogy templomot épít. 1896 karácsonyán felállíttatta a kápolnában a „Csodatevő Prágai Kis Jézus" szobrát s bár még építkezési adósságai voltak, a csodálkozó híveknek kijelentette, ha buzgón imádkoznak a Kis Jézushoz, három év alatt készen áll a templom. Úgy is történt. Az alapkövet 1898. október 15-én tették le, de akkor már álltak a falak az alsó kerek ablaksor magasságáig. A templom felszentelése 1899. október 15-én volt, amin I. Ferenc József császár és király is részt vett. A templom Hofhauser Antal tevei szerint készült. Majorossy Géza az összes kőműves és kőfaragó munkát vállalta. A főoltár a Kármelhegyi Boldogasszonyt ábrázolja, amint Stock Szent Simonnak átnyújtja a vállruhát, a skapulárét. A mellékoltárokon Jézus szíve, Páduai Szent Antal, Fájdalmas Szűzanya, Szent István király, Avilai Szent Teréz, Szent József és a Prágai Kis Jézus, valamint Lisieux-i Szent Teréz található.

Szentmisék rendje (2016. szeptember 4-től)

- hétfő és szerda: reggel 7:00-kor 

(kedden nincs szentmise)

- csütörtök, péntek és szombat: este 18.00-kor

- vasárnap: délelőtt 10:00-kor és este 18:00-kor

 

Minden szentmise előtt fél órás csendes szentségimádást tartunk, ebben az időben gyónási lehetőség is van.


 

Minden évben a következő lelki eseményekre is sor kerül:

- Templombúcsú (július 16-án. Az aktuális búcsú programja mindig a honlapon mellékelt plakáton olvasható)

- Országos Kármelita Nap 


 
Templomunkban működő közösségek:

- Világban Élő Kármeliták közösségei
- Skapuláré Társulat

 

Házaink