Bakos Rafael OCD - Isten szívének visszhangja

A közös ima lehetőségén túl egy másik lehetőséget is szeretnénk kínálni a most megjelent könyvvel: hogy a Kis Szent Terézt tisztelő hívek ne csak úgy tapasztalhassák meg szentünk közbenjárását, hogy konkrét kéréseik meghallgatást nyernek, hanem az ő tanítását is egyre jobban megismerve élő hit, remény és szeretet ébredhessen szívükben, s az evangélium továbbadásának hiteles munkatársaivá válhassanak Terézhez hasonlóan. Rafael atya franciaországi tanulmányai alkalmával személyesen is jól megismerhette Kis Szent Teréz életének helyeit, tanításának főbb elemeit, amiket - az 1990-es évek második felében, tehát a szentünk egyházdoktorrá avatása körüli időszakban - a Kármel folyóirat különböző számaiba írott cikkei formájában tett közzé. Ebben a könyvecskében ezeket a különböző időpontokban közölt cikkeket gyűjtöttük össze és jelentetjük meg.

Bár tudatában vagyunk annak, hogy könyvünk egyes fejezetei a teljesség igénye nélkül ismertetik szentünk tanításának főbb elemeit, tesszük ezt mégis abban a reményben, hogy a Szent X. Piusz pápa által a modern idők legnagyobb szentjének nevezett Szent Teréz üzenete a Harmadik Évezred emberének szíve számára is hatékonyan közvetíteni tudja és megérteti majd a mindenkori evangélium örök életre szóló értékeit.

Kategória: