Efféle és más imákban

Efféle és más imákban
Hosszú idő tellett már,
De az utolsó években
Nagyra nőtt a buzgalom.

Mikor az agg Simeonban
Fellobogott az a vágy,
És Istent ő arra kérte,
Hadd láthassa e napot.

Így azután a Szentlélek
A jó aggnak azt felelte,
Hogy a szavára ígéri,
Addig nem lát majd halált,

Míg csak nem látja az éltet,
Mely felülről száll alá,
S nem veszi saját kezébe
Az Úristent, Őt magát.

S nem tartja őt karjaiban
S szívéhez nem szorítja.

Kategória: