Kezdetben létezett

Kezdetben létezett
Az Ige s Istenben élt,
Akiben a boldogságot
Végtelenül bírta.
S maga az Ige Isten vala,
Ki „Kezdet”-nek nevezteték,
Ő lakott a „Kezdet”-ben
S kezdete nem létezék.
Ő lévén maga a kezdet,
Azért nem volt kezdete,
Az Igét Fiúnak hívták,
Mert „Kezdet”-től születék.
Mindig Ő nemzette őt,
És mindig is nemzi Őt,
Neki adja állagát
És mindig megtartja azt.
S így a Fiú dicsősége
Az, mely Atyjában vala
S az Atya minden dicsőségét
A Fiúban birtokolja.
Mint szeretett a szeretőben,
Egyik a másikban marad,
S a szeretet, mely őket köti,
A Szentlélekben egyesül.
Az egyikkel és másikkal,
Egyenlőségben, hatalomban,
Három személy és egy szeretet,
Vala mindhármuk között.
Mindhármukban egy szeretet,
S egy szerető tette őket
S a szerető a szeretett,
Kiben mindegyikük él.
A lényeg, mit hárman bírnak,
Mindenegyes bírja azt,
S mindegyikük szereti azt,
Aki e lényeget bírja.
E lényeg az mindenegyes
S maga teszi eggyé őket,
Érthetetlen kapcsolatban,
Mely szóval ki nem mondható.
Ezért olyan véghetetlen
A szeretet, mely összefűzi,
Mert egy szeretet háromé
S lényegükkel azonos.
Minél egyebb a szeretet,
Annál nagyobb szeretet.

Kategória: