Szent Illés próféta, a mi atyánk

A Szentírás lapjain Illés próféta úgy jelenik meg, mint Isten embere, aki szüntelenül az Úr előtt jár, és az egy igaz Isten imádásáért harcol. A Kármel hegyén a hamis prófétákkal szemben Jahve jogait védelmezi, Hóreb hegyén pedig az élő Isten bensőséges megtapasztalásában részesül (1Kir 17-19). A szerzetesi hagyomány követésében Illés alakjához kapcsolódtak az első remeték, akik a XII. században a Szűzanyát a Kármel-hegyén tisztelve szerzetesi közösségben kezdtek el élni, a nagy próféta és az Istenszülő Szűz lelkülete szerint. Ünnepe július 20-án van.

Kategória: