Kiadványaink

Avilai Szent Teréz - Az Alapítások könyve

Szentanyánk ezen műve 1928-ban jelent meg magyarul utoljára. Most új kiadásban, új magyarázó jegyzetekkel bocsátjuk útjára. Avilai Teréz lényegében Önéletrajzát folytatja, mely ezúttal különösen is az általa alapított közösségekről szól. Ez persze nem csupán egy egyszerű "történelem", hanem Teréz a többihez hasonlóan ezt a művét is azért írja, hogy a Krisztussal való kapcsolatról tanítson. Az Alapítások könyvének minden oldaláról ez sugárzik, különleges módon is nyilvánvalóvá téve azt a tényt, hogy a Krisztussal való legbensőségesebb kapcsolat mélységétől még a külső élet aktivitása sem választhatja el az Ővele hitben és szeretetben élő embert. Az Alapító Teréz ennek a valóságnak ikonja, meglélője és tanúságtevője.

Kategória: 

Bakos Rafael OCD - Isten szívének visszhangja

A közös ima lehetőségén túl egy másik lehetőséget is szeretnénk kínálni a most megjelent könyvvel: hogy a Kis Szent Terézt tisztelő hívek ne csak úgy tapasztalhassák meg szentünk közbenjárását, hogy konkrét kéréseik meghallgatást nyernek, hanem az ő tanítását is egyre jobban megismerve élő hit, remény és szeretet ébredhessen szívükben, s az evangélium továbbadásának hiteles munkatársaivá válhassanak Terézhez hasonlóan. Rafael atya franciaországi tanulmányai alkalmával személyesen is jól megismerhette Kis Szent Teréz életének helyeit, tanításának főbb elemeit, amiket - az 1990-es évek második felében, tehát a szentünk egyházdoktorrá avatása körüli időszakban - a Kármel folyóirat különböző számaiba írott cikkei formájában tett közzé. Ebben a könyvecskében ezeket a különböző időpontokban közölt cikkeket gyűjtöttük össze és jelentetjük meg.

Kategória: 

Marcell atya: Tíz nap Isten előtt

"E kötetben végigkísérhetjük Marcell atya lelkigyakorlatát, amelyet Attyapusztán tartott ezüstmiséje előtt. A lelkigyakorlatot bevezetővel és magyarázattal láttuk el.

Isten szeretetének specialistája ő - mondotta róla Francois Marie Lethel kármelita atya a budapesti Kármelben tartott előadásában. Marcell atya kitűnő bevezetést ad a három kármelita egyháztanítóhoz: Avilai Szent Teréziához, Keresztes Szent Jánoshoz és Lisieux-i Szent Terézhez. Mária-tisztelete által pedig egy biztos és gyors utat mutat Jézus Krisztuson át az Atyához. Megérteti velünk, hogy az életszentség nem is áll olyan messze a mai embertől..."

Kategória: 

Egy boldog élettörténet (Szeverin atya visszaemlékezései Marcell atyáról)

„Szeverin atya a szemtanú hitelességével írja le Marcell atya életét, ezért is oly értékes számunkra visszaemlékezése. Ám sokkal inkább mégis Marcell atyát idézi, hogy még igazabb legyen az életrajz. Ugyanakkor a szemtanú szubjektivitását bölcs kritikával kell néznünk: ő így látta… Remélhetőleg ez a forrásértékű dokumentum, amelyik most jelenik meg nyomtatásban először, hozzájárul ahhoz, hogy kiegészüljön ismeretünk Marcell atya életéről és tanításáról."


A könyv a Szent Gellért Kiadó könyvesboltjaiban kapható.

Kategória: 
Subscribe to RSS - Kiadványaink