Marcell atya

Ezt a lapot Marton Marcell atyánknak szenteljük, akinek boldogááavatási eljárása folyamatban van.Ima boldoggáavatásáért

 

Mennyei Atyánk, te elrejtetted országod titkait a nagyok és okosok elől, de kinyilatkoztattad azokat a kicsinyeknek; te csodálatos dolgokat műveltél a Kármelhegyi Boldogasszonyról nevezett Marcell atya életében. Ő a Jézus Krisztusban kinyilvánított szeretetedben szilárdan hitt, megtapasztalta azt a Szentlélek kiáradásában, s teljesen Rád hagyatkozott a Boldogságos Szűz Mária, a Szépszeretet Anyja által. Az élet megpróbáltatásaiban így vált a reménység tanújává és a Te szereteted hirdetőjévé, aki mindenkit, kivétel nélkül, szeretett.
Kérünk, hogy dicsőítsd meg őt a földön is, és nyilvánítsd ki benne szereteted hatalmát és irgalmad nagyságát. Közbenjárására add meg nekünk mindazokat a kegyelmeket, amelyeket – a Te akaratod szerint – alázattal kérünk. Ámen


Imprimatur                              

Card. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

Budapest, 2007. október 25.


Képek Marcell atyáról a fotóalbumban >>>

 

 

 

"Megtaláltam, akit szeret az én lelkem... " (Én 3,4)

 

Megtaláltam, akit szeret az én lelkem…” (Én 3,4)

(A Szűzanya szeretete Marcell atya hivatásának történetében)

Az Énekek énekének eme sorában lehetne összefoglalni Marcell atya Szépszeretet című önéletrajzi vallomását[1], amelyben elöljárói parancsra próbálja szavakba önteni a Szűzanya iránti „hol lohadó, hol égő, hol meg kialvó, aztán, egyszer s mindenkorra lángoló”[2] szeretetének történetét. Az emberi szívben megjelenő szeretet mindig a hála érzésével jelentkezik. Hálánk pedig úgy fejlődhet tovább, ha a másik iránti szeretetünk hiányát, annak létrejöttét, elmélyülését szemlélni merjük életünk eseményeiben, és további döntéseket ennek ismeretében akarunk tenni.

Kategória: 

Interjú Marcell atyáról François-Marie Léthel OCD atyával

François-Marie Léthel francia kármelita atya római teológia professzor, a Szentté avatási Kongregáció és a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja, valamint a Pápai Teológiai Akadémia titkára. Az alábbi interjú a Katolikus Rádió által 2006 augusztusában Vele készített beszélgetés teljes szövegét tartalmazza.

- Léthel atya, először is arra kérem, hogy mondjon néhány szót arról a különleges módról, ahogyan Ön munkája során a teológiával foglalkozik.

- Rómában a Teresianum Pápai Teológiai Fakultáson és még három másik Fakultáson tanítok dogmatikát és lelkiségi teológiát. Teológiai kutatásom fő tárgya Krisztus misztériuma. Már jó néhány évvel ezelőtt felismertem, hogy a legjobb teológusok a szentek, s hogy nekik is van teológiájuk, vagyis létezik az úgynevezett „szentek teológiája". Szent János apostol írja, hogy mindaz, aki szeret, ismeri Istent, s hogy aki nem szeret, nem ismeri Istent, mert Isten a szeretet (vö. 1 Jn 4, 7-8).

Kategória: 

Marcell atya – mások szemével nézve

Marcell atyáról külföldön több alkalommal is beszélve, kértem a hallgatóságot, hogy akik hajlandóságot éreznek rá, utólag írásban is osszák meg velem, hogy milyen hatást gyakorolt rájuk az ő személye és életének üzenete. Így keletkeztek az alább közölt megjegyzések, amit örömmel osztok meg a Kármel újság olvasóival is.

„Ami leginkább megérintett Marcell atya személyében, az az ő meleg embersége volt. Teljesen megvalósult benne a keresztény ember hivatása: Isten gyermekévé és Mária gyermekévé válva egyúttal minden ember testvére is lett."

Kategória: 

Marcell atya rövid életrajza

A győri Karmelita templom kriptájában a Nagyboldogasszony ünnepét követő napon, 2007. augusztus 16-án került sor Marcell atya földi maradványainak kánoni azonosítására a Szentek Ügyei Kongregációja erre vonatkozóan kiadott rendelkezése értelmében. A zártkörű szertartást követő napon, augusztus 17-én a Marcell atya hamvai a budapesti Karmelita templomban erre a célra előkészített sírhelyen, a Fájdalmas Szűzanya oltára előtt - ahol annak idején Isten Szolgája rendszeresen bemutatta a szentmise áldozatot - kerültek elhelyezésre. A zártkörű szertartáson a következő hivatalból jelen lévő személyek vettek részt: dr. Takács Nándor Jusztin nyugalmazott székesfehérvári megyéspüspök atya, Isten Szolgájának volt novíciusa; P. Kovács Csaba Albert, a Sarutlan Karmelita Rend magyarországi tartományfőnöke; Főtiszt. Süllei László pápai káplán, prímási irodaigazgató és P. Luigi Borriello, a Szentek Ügyeinek Kongregációját képviselő római teológia professzor.

Kategória: 
Subscribe to RSS - Marcell atya