Rendtörténet

A Kármel: egy név, melynek tartalma egyre gazdagabb (rövid rendtörténet)

Mit jelentett és jelent a Kármel neve? Hogyan vette fel egy szerzetesrend ezt a nevet, miként gazdagodott annak jelentése az évszázadok folyamán, és jelenleg milyen nagy az a lelki család, amelyet a Kármel elnevezés magába foglal? – Efféle kérdésekre keressük a választ az alábbi elmélkedésben.

A Kármel bibliai, földrajzi és lelki jelentése
A „termékeny föld” fogalmat a Szentírás héberül a „kármel” szóval fejezi ki. Ezzel a kifejezéssel találkozhatunk például Jeremiás könyvében, amikor az Úr így szól népéhez a próféta által: Én vezettelek el benneteket a termékeny földre, hogy gyümölcsét és bőséges javait élvezzétek (Jer 2,7).

Kategória: 
Subscribe to RSS - Rendtörténet