Szentjeink

Szent Illés próféta, a mi atyánk

A Szentírás lapjain Illés próféta úgy jelenik meg, mint Isten embere, aki szüntelenül az Úr előtt jár, és az egy igaz Isten imádásáért harcol. A Kármel hegyén a hamis prófétákkal szemben Jahve jogait védelmezi, Hóreb hegyén pedig az élő Isten bensőséges megtapasztalásában részesül (1Kir 17-19). A szerzetesi hagyomány követésében Illés alakjához kapcsolódtak az első remeték, akik a XII. században a Szűzanyát a Kármel-hegyén tisztelve szerzetesi közösségben kezdtek el élni, a nagy próféta és az Istenszülő Szűz lelkülete szerint. Ünnepe július 20-án van.

Kategória: 

Jeruzsálemi Szent Albert püspök, Rendünk eredeti szabályának megalkotója

1149 körül Avogadróban (Italia) a Gualtier-i erődben született, a Sabbionetta nemesi családból. Mortarában a Szentkeresztről nevezett Szabályozott Kanonokok közé kérte felvételét, ahol 1180-ban elöljáróvá választották. 1184-ben Bobbió-i, a következő évben Vercelli püspökké nevezték ki. 1205-ben lett jeruzsálemi pátriárka. Szavával és példájával jó pásztornak és a békesség szolgájának bizonyult. Patriárkátusi ideje alatt (1206-1214) közösségbe gyűjtötte a Kármel-hegyén élő remetéket és 1208-ban szabályzatot adott nekik, amely mai is a kármeliták „eredeti szabálya” (Regula Primitiva). 1214. szeptember 14-én Akkó városában a Szentlélek-kórház vezetője, akit erkölcstelen élete miatt Szent Albert megfeddett és leváltott egy körmenet alatt meggyilkolta. Ünnepe szeptember 17-én van.

Kategória: 

Szentháromságról nevezett Boldog Erzsébet

1880. július 18-án született az Avor-i katonai táborban (Bourges), ahol édesapja kapitány volt. 1901-ben a Dijon-i kármelita nővérek közé kérte felvételét, ahol 1903-ban fogadalmat tett, majd ugyanott 1906. november 9-én „a világosság, a szeretet, és az élet” honába költözött. Isten igazi imádója „lélekben és igazságban” (Jn 4, 23), aki alázatos életét és testi, lelki szenvedéseit a benne lakó Szentháromság dicsőségének dicséretére (Ef 1, 12) ajánlotta, és ebben a misztériumban megtalálta az „ő mennyországát a földön”. Azzal a tudattal élt, hogy ez az ő karizmája és küldetése az Egyházban. Emléknapját november 8-án ünnepeljük
 

További írások (Boldog Erzsébet)

 

Kategória: 

A Szent Józsefről nevezett Szent Rafael Kalinowski áldozópap

1835-ben a litvániai Vilniusban született hívő lengyel családban. A keresztségben a József nevet kapta. A katonai pályát választotta, és mérnök századosként a szibériai transzkontinentális vasutat építette (Kiev-Odessa). Még a lengyel forradalom előtt kilépett a hadseregből, mert nem akart nemzete ellen harcolni. 1863-ban elvállalta, hogy a felkelők hadügyminisztere legyen. Emiatt halálra ítélték, majd ítéletét tíz éves szibériai száműzetésre változtatták. Ott iskolát alapított, vasárnapi iskolát szervezett. Itt érlelődött meg szerzetesi hivatása. Mint jól ismert nevelő tért vissza hazájába 1874-ben. Nevelőtanító lett egy lengyel hercegi családnál, akikkel bejárta Európát. Ausztriában belépett a Kármelbe, Grazban lett novícius, majd 1878-ban Győrben megkezdte teológiai tanulmányait. 1882-ben Czernában (Lengyelország) pappá szentelték, rövidesen novíciusmester lett. Kivételesen erős vágy élt benne az Egyház egysége után. Fáradhatatlannak bizonyult a gyóntatásban és a lelkivezetésben. Megújította Lengyelországban Rendünket, amelynek elöljárója lett. Szívén viselte a lengyel karmelita nővérek sorsát is. Ő alapította a vadowiczei Kármelt. Ugyanitt halt meg 1907. november 15-én, és Czernában temették el. II. János Pál pápa Lengyelországban 1983-ban boldoggá, és Rómában 1991-ben szentté avatta. Hazánkban ünnepe november 23-án van.

Kategória: 
Subscribe to RSS - Szentjeink