Kármelita plenum

Mi, a Magyar Kármelita Család elöljárói és képviselői első alkalommal gyűltünk össze Budapesten, a kármelita atyák rendházában.

A mai időkben, amikor annyi széthúzás van, fontosnak és példaértékűnek érezzük ezt a találkozót, a kármelita család és lelkiség egységének megvallását.

Meg akarjuk hallani Urunk hozzánk intézett szavát: „Legyenek mindnyájan egy. Amint Te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.” (Jn 17,21) Ennek a tanúságtevő egységnek a keresését elsősorban magunkban, a Kármelita Családban kell elkezdenünk.