Nagyböjti triduum és a Nagyhét liturgiája Budapesten

A NAGYBÖJTI TRIDUUM

Nagyhétőn (április 14-én),

Nagykedden (április 15-én),

Nagyszerdán (április 16-án)

Az esti 18 órás Szentmise keretében lesz, melyet Pál atya, kármelita szerzetes fog tartani.

A betegek szentségének kiszolgáltatása a Nagyszerdai szentmise után lesz.

Feltétele: szentgyónás, szentáldozás

 

A NAGYHÉT LITURGIÁJA A KÁRMELBEN

Április 13. VIRÁGVASÁRNAP

Virágvasárnappal kezdődik a NAGYHÉT!

Ezen a napon ünnepli az Egyház Urunk bevonulását a húsvéti misztérium beteljesítésére. Barkaszentelés a 9-órás szentmisén lesz.

Ennek a napnak kettős jelentősége van:

Egyrészt: a megdicsőülés, a győzelem napja. (Jelképe a pálmaág.)

Másrészt: előre vetíti Jézus közelgő szenvedését. (Passió)

 

Április 17. NAGYCSÜTÖRTÖK

Ezen a napon nincs reggel szentmise!

Délelőtt  10-órakor  a  Szent István  Bazilikában  Dr.Erdő Péter  bíboros úr

megszenteli  az  olajokat, a  főegyházmegye  papjai pedig megújítják papi ígéreteiket.

Vegyünk részt minél többen  az Egyházmegye  e közös imádságán-ünnepén, mellyel kifejezhetjük a Főpásztorral való egységünket.

A mai napon üljük az Utolsó vacsora emlékét; az Eucharisztia és az Egyházi Rend alapítását.

 A szentmise 18-órakor kezdődik, majd virrasztás 21-óráig.

 

Április 18. NAGYPÉNTEK

Ezen a napon az ősi hagyomány szerint nincs szentmise!

 Az Egyház Urunk értünk vállalt szenvedéseiről elmélkedik.

 Délután 17-órakor közösen imádkozzuk a keresztutat.

 A nagypénteki szertartás este 18-órakor kezdődik.

 A templom 20-óráig látogatható.

 

Április 19. NAGYSZOMBAT

Ezen a napon sincs reggel szentmise!

Az Egyház Urunk sírja mellett imádkozik; megköszönve mindazt, amit megváltásunkért cselekedett.

A szentsír reggel 8-órától - délután 16-óráig látogatható.

Húsvét vigíliájának szertartása este 20-órakor kezdődik.

A templomot este 19.30-kor nyitjuk.

 

Április 20. HÚSVÉTVASÁRNAP

A FELTÁMADOTT ÜNNEPLÉSE!    

A szentmisék a vasárnapi rend szerint lesznek;

 reggel 9-kor     -   délelőtt 1/211-kor    -   este 18-órakor.

A húsvéti ételek megáldása a 9-es szentmise után lesz!

 

Április 21. HÚSVÉTHÉTFŐ

 A szentmisék a köznapi rend szerint lesznek;

 reggel 7-kor, és este 18-órakor.