Nagyheti lelkigyakorlat és Szent Háromnap Győrben

A győri kármelita templom hírei:

Nagyheti lelkigyakorlat

április 14-16 között (Nagyhétfő - Nagyszerda) a du. 5 órai szentmise keretében

Béri László Renátó OCD

kármelita atya lelkigyakorlatos beszédeket tart templomunkban.

Mindenkit sok szeretettel várunk!

AZ  ISTENTISZTELETEK A SZENT HÁROM NAPON:

Nagycsütörtökön:   du. 500 -kor

Nagypénteken:           du. 500 -kor

Húsvét vigíliája:        este 800 -kor (Feltámadási mise) 

 

 Nagycsütörtökön a szentmise után este 8 óráig csendes virrasztás lesz templomunkban

  Nagypénteken 16 órakor keresztutat tartunk.

·       Passió (énekelve)

Virágvasárnap a 10 és a 17 órai szentmisében és

Nagypénteken lesz.

 

·      Szentáldozás csak a szertartások alatt lehetséges. A jelzett időpontokon kívül más szentmise nem lesz.