Személyi változások a Kármelita Rendtartományban

A Sarutlan Kármelita Rend Szent Istvánról nevezett magyarországi tartománya a háromévente esedékes választókáptalanra gyűlt össze Kunszentmártonban, július 7 és 11 között. A káptalani atyák a közösség lelkiéleti, pasztorációs és egyéb szervezési kérdéseinek megbeszélésén kívül a következő személyi változásokról döntöttek:

A Tartományi Káptalan Vörös Imre Andrást választotta tartományfőnökké a következő három évre. A két tartományi tanácsos Bakos Rafael és Péceli Bence Imre lettek.

Győri házfőnökké Bakos Rafael,

budapesti házfőnökké Péceli Bence Imre,

keszthelyi házfőnökké pedig Pawel Denisiewicz került megválasztásra.

 

A Tartományi Tanács a következő helyezésekről is döntött:

Puvák Tarzíciusz Győrből Keszthelyre kerül káplánnak,

Béri László Renátó Budapestről Győrbe kerül templomigazgatónak,

Tavas Béla pedig Győrből Keszthelyre kerül.

A Tartományi Tanács döntése alapján Péceli Bence Imre látja el a budapesti templomigazgatói és kispap magiszteri teendőket, Bakos Rafael pedig tovább folytatja novícius magiszteri szolgálatát.

A Tartományi Tanács egy éves betegszabadságot engedélyezett Nagy László Levente Pálnak.