Zselepszki Fábián atya gyászjelentése

Mellékletben csatolva.