Aktuális híreink

Keresztút

Rádióközvetítés a keszthelyi Kis Szent Teréz Bazilikából

2011. április 3-án vasárnap délelőtt 10 és 11 óra között a keszthelyi Kis Szent Teréz Bazilikából közvetíti a vasárnapi szentmisét a Kossuth Rádió és a Magyar Katolikus Rádió. A szentmisét és a szentbeszédet Bakos Rafael kármelita tartományfőnök tartja.

Információk a jövedelemadó 1%-nak felajánlásáról

Jövedelemadója első 1%-nak felajánlásával támogathatja a Magyar Katolikus Egyházat, melynek technikai száma: 0011. A második 1%-nak felajánlásával támogathatja "A KÁRMELITA KISPAPOK NEVELÉSÉÉRT ÉS P. MARTON MARCELL BOLDOGGÁAVATÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY"-t, melynek adószáma: 18055359-1-41. A Sarutlan Kármelita Rend eme alapítványa 1995 óta működik a megjelölt célok megvalósításán dolgozva. Szívesen vesszük és előre is hálásan köszönjük szíves felajánlását.

A kunszentmártoni Kármelita Rendház működtetése

2010. október elsejétől a kunszentmártoni Kármelita Rendházat egy Közhasznú Alapítvány üzemelteti. Ez a kunszentmártoni Kármelért felelősséget érző személyekből létrejött alapítvány felelős a rendházban szervezett programokért és a rendház működtetéséért, ahogyan ezt a mellékelt levél is mutatja.

Elöljárók európai konferenciája Boszniában

A Kármelita Rend elöljáróinak európai konferenciáját rendezték meg október 19-22. között a boszniai Zidinében, a horvát rendtartomány Lelkiségi Központjában. Az összejövetelen, melyen az összes európai tartomány valamint Libanon elöljárója vett részt, a magyar rendtartományt Bakos Rafael tartományfőnök képviselte. A tanácskozás fő témája az Avilai Szent Teréz születésének 500. évfordulója alkalmából megrendezett 6 éves lelki előkészület megélése és a Rend római központjával való hatékonyabb együttműködés feltételeinek megvizsgálása volt.

A definitor atyák megválasztása a Sarutlan Kármelita Rend Általános Káptalanán

Április 24-én került sor a definitor atyák, vagyis mindazon elöljárók megválasztására, akik a Generális atyával együttműködve a Rend legfőbb vezetését gyakorolják. A választás eredménye a következő lett:

   1. definitor: P. Emilio J. Martínez González, a spanyolországi kasztíliai provincia tartományfőnöke
   2. definitor: P.Albert Wach, a lengyelországi krakkói provincia tartományfőnöke
   3. definitor: P. Augustine Mulloor, az indiai Manjummel provincia sociusa (vagyis aki a tartományt a Káptalanon a tartományfőnökkel együtt képviseli)
   4. definitor: Robert Paul, eddigi 3. definitor, a francia avignon-aquitaniai provincia tagja
   5. definitor: P. Marcos Juchem, a dél-brazíliai tartomány sociusa
   6. definitor: P. Peter Yeong, a koreai tartomány első tanácsosa
   7. definitor: P. George Tambala, a navarrai tartomány tagja, az afrikai malawi vikariátus lelkiségi intézetének jelenlegi vezetője
   8. definitor: P. John Grennan, az angol provincia volt tartományfőnöke

A Kármelita Rend Általános káptalanja új generálist választott

Az olasz toscanai provinciális - Saverio Cannistrà - személyében új legfőbb elöljárót választott a Sarutlan Kármelita Rend nagykáptalanja 2009. április 20-án Fatimában. Az új elöljáró nem sokkal több, mint 50 éves. Olaszországban eddig különösen is teológiai tevékenységéről volt ismert: az olasz Püspöki Kar Konferenciája Teológiai Bizottságának tagja.

 

A Gyermek Jézusról Nevezett Szent Teréz Misszió

Ne legyen egyetlen magyar nyelvű lelkipásztor sem, akiért nem imádkozik valaki!

Egy nagyon fontos és jeles kezdeményezés a papokért, szerzetesekért folytatott imádságra, amely Lisieux-i Szent Teréz lelkiségével indult el.

A Teréz Misszió tagjai egy-egy papért, kispapért imádkoznak a Papok Nagyasszonyához egész életen keresztül- (Otthon naponta egy pár perces imádságban.)

Imamisszió

Imamisszió Marcell atya közbenjárását kérve!

Oldalak