Kunszentmárton, Kármelita Rendház, Lelkigyakorlatos Ház, Magyarok Nagyasszonya Kápolna

Elérhetőség:

Kármelita Rendház
5440 Kunszentmárton, 
Munkácsy M. u. 1. 
Tel.: (56)461-379 
E-mail:karmel.kunszentmarton@gmail.com

Kapcsolódó képek a fotóalbumban>>>

Halász Imre kunszentmártoni polgári iskolai tanár és Világban Élő Kármelita kezdeményező és szervező munkája eredményeként 1940. június 22-én érkeztek meg a kármeliták az Újvilág utcai magánházban kialakított ideiglenes zárdába. 1941. június 22-én volt a Munkácsy utcai telken a mai rendház alapkőletétele. A kétemeletes épület, a benne kialakított kápolnával öt hónap alatt épült fel. 1941. november 9-én szentelte fel a rendházat, kápolnát dr. Hász István tábori püspök. A Tartományi Elöljáróság Kunszentmártonba helyezte a rendi hittudományi főiskola filozófiai fakultását. 1950. elején a kunszentmártoni kármel priorátus rangjára emelkedett. Működését a szerzetesrendek feloszlatásával 1950-től megvonták. 1989-ben a Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány visszakapta a Rendházat, valamint évek múlva visszavásárolta a szomszédos telket a rajta lévő lakóépülettel, és elindulhatott a Rendház és a lakóépület (faház) felújítása. 2000-től lelkigyakorlatos házként működik. A Házban lévő Magyarok Nagyasszonya Kápolnában hetente háromszor mutatnak be szentmisét. A Kármelhegyi Boldogasszony tisztelete miatt búcsújáró hellyé vált. A Kunszentmártoni Kármelita Rendházért Alapítvány 2010. október 1-től - Lisieux-i Szent Teréz oltalmába ajánlva - átvette a lelkigyakorlatos ház működtetését. 2017-ben az Alapítvány átalakult: „A Kármelita Intézmények és a Világban élő Kármelita közösségek működését segítő Alapítvány” (rövidített neve: A Magyar Kármelért Alapítvány) néven folytatja tovább tevékenységét.

A házat továbbra is a gondviselő Istenben bízva adományokból tartjuk fenn. Lelkigyakorlatokat tartó kármelita atyák bevonásával lehetőség van a kármelita lelkiség megismerésére és az abban való elmélyülésre.

Személyi jövedelemadójának második 1 %-ának felajánlásával támogathatja „A Magyar Kármelért Alapítvány” céljait, melynek adószáma: 18032183-1-19.

Amennyiben a kunszentmártoni Kármelita Rendház fenntartását szeretné támogatni, adományát A Magyar Kármelért Alapítvány bankszámlájára utalhatja át: 69800016-11028464-00000000

Hálásan köszönjük szíves felajánlását és adományát!

Bővebb információ a lelkigyakorlatos házról

Szentmisék:

Hétköznap: szerdán és csütörtökön 18.00.

Vasárnap: 8.30

Szentségimádás: csütörtökön az esti szentmise után 19 óráig, ill. vasárnap reggel 8:00-8:25-ig.